Hopp til hovedinnhold
Ikon som viser to snakkebobler

Selvskadingen har en mening og funksjon

I denne filmen gis en kort innføring i kunnskap om selvskadingens mening og funksjon. Selvskading kan anses som en strategi for å håndtere vonde og vanskelige situasjoner, følelser og omstendigheter. Av den grunn, kan det være vanskelig å slutte. Strategien kan oppleves effektiv på kort sikt, men er uhensiktsmessig og kan bli enda mer alvorlig over tid.

Refleksjonsspørsmål til filmen

 1. Selvskading kan ha ulike funksjoner, som nevnt i filmen. Om du har hatt samtaler med unge om selvskading, tenk tilbake på hva de fortalte. Noter stikkord på et ark. Kan du kjenne igjen noen av punktene nedenfor?

  1. Lette en byrde og lindre intense følelser som smerte, stress, selvhat eller for å føle seg levende

  2. Kontrollere eller håndtere vanskelige følelser

  3. Representere følelser det kan være vanskelig å akseptere og uttrykke

  4. Kommunisere og komme i kontakt med andre. Å utrykke smerte, som et rop om hjelp, for å være del av gruppe eller som identitetsutvikling (Stänicke et al., 2018)
 2. Selvskading kan ha sammenheng med motstridende psykologiske behov i ungdomstiden. Drøft hvilke behov ungdom har i relasjon til andre unge, til voksne og til seg selv.
 3. Hvordan kan unge få støtte til å ventilere frustrasjoner og løse konflikter når de oppstår i hverdagen?
 4. Hva kan gjøres for å styrke gode relasjoner med foreldre, venner og andre i tunge perioder?
 5. Hvilke følelser kjenner du på i møte med selvskading?
 6. Hvordan kan dine følelser påvirke deg i møte med ungdom som skader seg selv?
 7. Hva tenker du kan gjøre deg bedre i stand til å være en god person å snakke med for en som skader seg selv?
 8. Har du eksempler på en gang du var til hjelp?

Ressurser

Fagkompendiet

Fag- og erfaringskunnskap om selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier.

Last ned fagkompendiet