Hopp til hovedinnhold
Ikon som viser plaster

Råd om hvordan møte unge som strever med selvskading og suicidalitet

I utvikling av kompetansemateriell som omhandler selvskading og selvmordstematikk i sosiale medier har det vært viktig å inkludere erfaringskunnskapen fra unge selv. I filmen deler Ingebjørg sine egne og andres erfaringer, og har råd til alle som møter barn og unge som strever med selvskading og suicidalitet.

Refleksjonsspørsmål til filmen

  1. På hvilken måte kan vi oppnå trygghet i møte med barn og unge som strever med selvskading eller suicidalitet?
  2. Hva trenger du for å være trygg nok til å spørre barn og unge direkte om selvskading og suicidalitet?
  3. Hvilke spørsmål kan man stille for å utforske selvdestruktive handlinger?
  4. Hvordan kan man utforske bruken av sosiale medier på en balansert måte?
  5. Hva tenker du om rådene som Ingebjørg gir i filmen?
  6. Hvordan ville du gått frem for å komme en ungdom som strever i møte?
  7. Hva er det viktigste du tar med deg fra denne filmen?

Råd fra Ingebjørg

  • Oppnå trygghet og tillit i møte med den unge, slik at personen tør å fortelle ærlig om sine utfordringer.
  • Prøv å forstå hva som ligger bak de destruktive handlingene/atferden.
  • Ikke vær dømmende og belærende, men utforskende til hvorfor den unge oppsøker og publiserer på sosiale medier og hvilken funksjon dette har i den unges liv.
Ingebjørgs erfaringer med sosiale mediebruk: Positivt: Tilhørighet, Forståelse og støtte, Informasjon, Vennskap
Negativt: Forverring psykisk helse, Ideer og metoder for hvordan man kan skade seg, Smitteeffekt, Ansvar for andre mennesker sitt liv

Ressurser

Fagkompendiet

«Unge har gitt innspill om hva de ønsker fra voksne og hjelpere. De ga uttrykk for at de ønsker at fagfolk og andre voksne tar dem på alvor, og gir dem tid, trygghet, nærhet og forståelse. Videre ønsker de at hjelpere ser forbi diagnoser, er til stede og lytter til dem. De ber voksne om å stille spørsmål i stedet for å anta hva selvskadingen handler om, og ber om at de retter spørsmålene direkte til dem, og ikke bare til foreldre eller andre. Det påpekes at det er viktig at de voksne ikke gir opp.»

Last ned fagkompendiet
Ikon som viser plaster

Erfaringer